3×3 PICK UP GAME PLAYER RANKING

中学生

Hayata 5
Kai 5
Machine 5
Ryota 5
Ryutaro 3
Makoi 3
Saku 3
Syunya 3
Rai 1
Rinya 1
Kotaro 1
Taichiro 1

小学生

Momoru 5
Ren 5
Taiyo 5
Kaito 3
Hikari 3
Shion 3
Mona 1
Sota 1
Yuto 1
Mikoto 1